Onderzoek naar verduurzaming jachthaven.

Omschrijving van het project

Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN is bezig met een onderzoek hoe jachthavens een rol kunnen spelen in de strijd de achteruitgang van de biodiversiteit af te remmen.

Door het bewust toepassen van groen op speciaal ontwikkelde technieken van drijvende tuinen (welke momenteel alleen op kleine schaal worden toegepast) wordt het eenzijdige gebruik en effect opgeheven en veel diverser. De biodiversiteit neemt toe, water gezuiverd en geluid wordt gedempt.

Project delen

0