Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Omgeving woongebouw Cascade Alkmaar

  /    /    /    /    /  Omgeving woongebouw Cascade Alkmaar

Het woongebouw van Caas Architecten in Alkmaar op de hoek van de Kanaalstaat en Stationsstraat vormt de schakel in de grootschalige bebouwing langs het kanaal en de kleinschalige woningbouw langs de stationsstraat. De nieuwe bebouwing doet mee aan de gewenste grootschalige bebouwing langs het kanaal maar verlaagd zich als een rots in de Stationsweg. De kavel was in het verleden een parkeerplek met veel groen er omheen. In het maaiveld ontwerp is alleen de noodzakelijke verharding ontworpen met een maximale hoeveelheid groen. In de toekomst bestaat 90 % van het maaiveld uit groen. Zitgelegenheid is in het gras vormgegeven met banden die het bestaande hoogteverschil op de kavel oplost. Het ontwerp werd op de voorlichtingsavond zeer positief ontvangen. De inpassing in de kleinschalige buurt en de gecreëerde gebruikswaarde op een relatief kleine kavel, lijkt geslaagd.

 

Opdrachtgever

Bot Bouw Initiatief