Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Werkwijze

Bij de start van elk project wordt er in de eerste plaats gekeken naar de specifieke kwaliteiten van het opdracht gebied. Wat zijn de karakteristieke elementen? Welke kenmerken kunnen  door een ingreep een nieuwe impuls krijgen? Kortom, wat zijn de kansen van het opdrachtgebied. Een ontwerp ontstaat uit de bestaande omgeving en heeft de intrinsieke waarde van een plek als basis. Tegelijkertijd wordt er bekeken hoe deze bestaande kwaliteiten in een plangebied versterkt kunnen worden met duurzame ingrepen.

Historisch en ecologisch onderzoek zijn belangrijke onderdelen in het ontwerp onderzoek, op deze wijze kunnen verborgen of vergeten kwaliteiten van een plek ontdekt achterhaald worden.

Duurzaamheid, ecologische kwaliteiten en kansen

Zijn speerpunten waarbinnen een ontwerp naar wordt gezocht. Een ontwerp bevat een gelaagdheid van esthetiek, functie, duurzaamheid en ecologie. Deze gelaagdheid maakt landschapsontwerpen interessant. Op deze manier kunnen wij als landschapsarchitecten onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van onze leefomgeving. Kracht vinden in eenvoud en verfijning in de vormgeving is voor ons als bureau belangrijk.

Wij zijn van mening dat het creëren van helderheid en zuiverheid in het ontwerp het beleven en begrijpen van een ruimte bevordert waardoor een plek werkelijk voelbaar wordt. Een plek wordt daardoor een punt van rust in een wereld vol snelheid. In de keuze van materialen wordt naar een balans gezocht, helderheid en rust maakt een plek naar onze mening leefbaar. Op een subtiele manier wordt getracht mensen te verleiden een plek te gebruiken en te vertragen.