Project lijst


 • Visualisatie voorlopig ontwerp st. Willibrordusplein Amsterdam

Daktuinen Terwijde Blok A en C.
In opdracht van MAB. Ism Office Winhof.

Herinrichting Woonlandschappen Zoetermeer.
In opdracht VVE Turfberg en Tiggelberg.

Herinrichting St. Willibrordusplein Amsterdam.
In opdracht van gemeente Amsterdam

 • Rob van Dijk (Dijk&co Landschapsarchitectuur)
 • Natascha van de Ban Landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp
 • Carve
 • AbbinXco

Realiseren van het ontwikkelplan voor twee CPO ontwikkelingen in Ewijk gemeente Beuningen.
In opdracht van gemeente Beuningen.

Herinrichting woonstraten Boomberg Hilversum.
Participatie project. In opdracht van gemeente Hilversum

Verbindingszones tussen IJdoornlaan en Banneplein in Amsterdam Noord. Architectuur KOW architecten.
In opdracht van AM ontwikkeling en Rochdale

Landschappelijke inpassing Woonschuren De Rijp.
In opdracht van Bot Bouwinitiatief

Hofje op Phoenix garage Delft
In opdracht van en in samenwerking met: Gemeente Delft

Gravinnenhofje Haarlem
Opdrachtgever: De Principaal

Binnenterrein Blok 17- Y-Burg
Opdrachtgever: De Principaal
Projectarchitect: Bjarne Mastenbroek

Drie binnenhoven renovatieblokken in het Nifterlakenplantsoen Utrecht
In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Portaal

Herontwikkeling binnenhof Blok 17 IJburg
In opdracht van de principaal
Projectarchitect: Henk Doll

Binnenplein Terracottastraat Rijswijk
In opdracht van gemeente Rijswijk

Binnenhoven LIoypier Rotterdam.
In opdracht van van der Looy projectontwikkeling

Binnenhoven blok 3A en 3C op Y-burg.
J.B.A. architecten

Buitenruimte bij een villa in Rhede, Duitsland
Opdrachtgever: Dhr. Mecking directeur Studio S.J. Design

Binnenhoven Sterrenhof Haarlem
in opdracht van de Principaal.

Binnenhof Tijenbuurt Geuzeveld Amsterdam
Opdrachtgever Delta Forte

Binnenhof Chassee gebouw Amsterdam
In opdracht van Ymere

Binnenhoven – daktuinen Utrecht
In opdracht van MAB
I.s.m. Wingender Hovenier architecten

Kantoortuin in Bochelt, Duitsland.
In opdracht van Herr. Krafft

Inrichten van het entreegebied van de vuilverbranding HVC in Almaar.
Opdrachtgever: HVC Alkmaar

Kantoortuin in Laren
In opdracht van De Hoge Dennen
In samenwerking mat Koen van Velsen.

Buitenruimte Tiscali kantoor Leidsche Rijn
Opdrachtgever: WS vastgoed Westersuyker

Buitenruimte nieuwbouw depot Scheepvaartmuseum Amsterdam
In opdracht van de RGD
i.s.m. DOK architecten

Buitenruimte chinees restaurant en auto showroom.
Start: Januari 1999

Terrein Raad van de Kinderbescherming Alkmaar
In opdracht van RGD

Bedrijven box Lelystad
Opdrachtgever: RGD
I.s.m. HNS Landschapsarchitecten

Entreegebied van de vuilverbranding Afvalzorg Nauerna.
Opdrachtgever: Afvalzorg

Bureautuin SeARCH
Opdrachtgever: SeARCH; Bjarne Mastenbroek.

Binnentuin van de historische bibliotheek UvA
In opdracht van UvA

Bureautuin Architectengroep Amsterdam
Opdrachtgever: Architectengroep

Landschappelijke inpassing van twee kunstgrasvelden in Zwijndrecht.
In opdracht van gemeente Zwijndrecht.

Landschappelijke inpassing van een kunstgrasveld in Heerjansdam tot een sportPARK.
In opdracht van gemeente Zwijndrecht.

Realiseren van het ontwikkelplan voor twee CPO ontwikkelingen in Ewijk gemeente Beuningen.
In opdracht van gemeente Beuningen.

Herinrichting woonstraten Boomberg Hilversum.
Participatie project. In opdracht van gemeente Hilversum

Transformatie, vergroenen van bedrijventerrein Trade Park Zuid Oost , Amsterdam Zuid-Oost.
In opdracht van Urban Industrial

Transformatie, vergroenen van bedrijventerrein Amstel Gateway, Amsterdam Zuid-Oost.
In opdracht van Urban Industrial

Foodscape, Sportpark de Eendracht

Inrichting Kleinpolderplein Rotterdam
Opdrachtegever DS+v

Inrichting vuilstort Nauerna
In opdracht van Afvalzorg

Omgeving zelfvoorzienende woning en kavel
Almere Oosterwold

Chassee poort Amsterdam, binnenhof.

Entreeplein Zuiderzee Museum Enkhuizen.
Opdrachtgever Zuiderzee Museum.

Binnentuin van de historische bibliotheek UvA
In opdracht van UvA

Herinrichting museumpassage Apeldoorn
Opdrachtgever gemeente Apeldoorn.

Herinrichting museumpassage Apeldoorn
Opdrachtgever gemeente Apeldoorn.

Pitch Zuiderzee museum Enkhuizen i.s.m. Carve voor een Zuiderzee tuin.
Opdrachtgever het Zuiderzee museum

Onderzoek naar de identiteit van de Nederlandse snelwegen. I.s.m. MUST stedenbouw.
Opdrachtgever VROM

Verkenning ruimtelijke gevolgen en stedenbouwkundig advies rond de spoorverdubbeling bij station Lunetten Utrecht
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Vooronderzoek Reigersbos in Zuidoostbeemster
Opdrachtgever Gemeente Beemster

Vormen van een second opinion op het ontwerp voor de Middenweg.
In opdracht van Stadsdeel Watergraafsmeer Amsterdam

Visievorming Nieuwbouw Hogeschool Windesheim Zwolle
Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim

Het vormen van een second opinion voor de 3e fase van het park
Frankendael.
In opdracht van Stadsdeel Watergraafsmeer Amsterdam

HILL-versum, innovatieve combinatie van woningen en bedrijvigheid in een parklandschap.
i.s.m. SeaRCH
Opdrachtgever Blauwhoed en de Alliantie
Deelname Eo wijersprijsvraag betreffende het Y-meer. IJ-werken.

Planteam:

 • Rob van Dijk (Dijk&co Landschapsarchitectuur)
 • Annemieke Diekman (Diekman Landschapsarichitecten)
 • Inge Paessens, Wouter Veldhuis (MUST)
 • Tobias Woldendorp (team stad&regio, DSP-groep)
 • Karin Laglas en Sybrant van de Werf

Tweede prijs.

Besloten prijsvraag Hoek van Holland aan zee. Selectieprocedure Waterwegcentrum West
In samenwerking met SeARCH
Opdrachtgevers: Vesteda-Blauwhoed

Tweede plaats

Bufferzone nieuw gepland bedrijventerrein Deventer en Epse
In opdracht van en in s.w.m. bureau Vista Amsterdam

Studie erfafscheidingen in Vijfhuizen
Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Visie openbare ruimte bij stedebouwkundig plan Vorolme terrein in Alblasserdam. i.s.m. bureau MUST uit Amsterdam.
Opdrachtgever: BVR

Besloten prijsvraag ontwikkeling PVE-bedrijvenlocatie Cruquius gemeente Haarlemmermeer.
In samenwerking met Rudy Uytenhaak architecten.
Opdrachtgever: MAB B.V. projectontwikkeling

Structuurvisie Apeldoorn Z-W, gericht op landschap.
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Onderzoek naar de gevolgen van stedebouwkundige uitbreiding in het Reinaldapark in Haarlem.
In samenwerking met Van Empelen van Aalderen partners en SVP stedebouwkundige

Zitting in ontwerpteam Dienst Ruimtelijke ordening Amsterdam, project team Y-burg.
Opdrachtgever: dRO Amsterdam

Workshop “Den Haag zuid-west een nieuw perspectief”.
Een onderzoek naar de mogelijkheden van stadsvernieuwing in Den Haag zuidwest.
i.s.m. Pierre Gautier
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Stedenbouwkundig schetsontwerp OS&OHuisduinen Den Helder
Opdrachtgever Synchoon

Ontwikkelen van het stedebouwkundigplan voor 84 woningen op
Floriande eiland 5 in Hoofddorp.
Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer

Vormgeving van 8 duikers in zijn omgeving in Almere Poort.
Opdrachtgever gemeente Almere

Landschappelijke inpassing van twee kunstgrasvelden in Zwijndrecht.
In opdracht van gemeente Zwijndrecht.

Landschappelijke inpassing van een kunstgrasveld in Heerjansdam tot een sportPARK.
In opdracht van gemeente Zwijndrecht.

Realiseren van het ontwikkelplan voor twee CPO ontwikkelingen in Ewijk gemeente Beuningen.
In opdracht van gemeente Beuningen.

Herinrichting woonstraten Boomberg Hilversum.
Participatie project. In opdracht van gemeente Hilversum

Tussen gebieden De Banne bij een bouproject van KOW architecten.
In opdracht van AM ontwikkeling en Rochdale

Inpassing urban Villa’s Kostverlorenstraat Weesp.
In opdracht van Ymere. Ism Office Winhof.

Herinrichting Woonlandschappen Zoetermeer.
In opdracht VVE van Turfberg en Tiggelberg Zoetermeer.

Herinrichting St. Willibrordusplein Amsterdam.
In opdracht van gemeente Amsterdam.

Team:

 • Rob van Dijk (Dijk&co Landschapsarchitectuur)
 • Natascha van de Ban Landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp
 • Carve
 • AbbinXco

Landschappelijke inpassing Woonschuren De Rijp.
In opdracht van Bot Bouwinitiatief

Inrichting openbare ruimte “Hollandse Tuin” Alkmaar
Opdrachtgever Bot Bouw Initiatief

Groenplan Banne Centrum Amsterdam Noord
Opdrachtgever AM en Rochdale

Binnenhof Banne Centrum Amsterdam Noord
Opdrachtgever AM

Inrichting openbare ruimte Lucentterrein Hilversum
Opdrachtegver Alliantie Ontwikkeling

Centrumplan Elst Centraal
Opdrachtgever Gemeente Overbetuwe

Inrichting voormalig werkeiland Zuiderzee museum Enkhuizen
Opdracht: Zuiderzee museum

Kleinpolderpad Rotterdam
Opdrachtegever DS+v

Voorterrein Roteb Rotterdam
Opdrachtegever DS+v

Inrichting Kleinpolderplein Rotterdam
Opdrachtegever DS+v

Dorpsstraat Amstelveen
Opdrachtgever Gemeente Amstelveen

Dorpsplein oud Amstelveen
Opdrachtgever Gemeente Amstelveen

Omgeving woongebouw van Zilt Architecten
Opdrachtgever Woning bedrijfVelzen

Turfdragerspad Amsterdam
Opdrachtgever UvA

Woonzorgcentrum Mandala in Apeldoorn
In opdracht van “het goede wonen”

Woonbuurt Endezant in Rijswijk
In opdracht van Bouwfonds ontwikkeling

Hoofddorp centrum
Opdrachtgever: Gemeente Hoofddorp

Buitenruimte Floriande eiland 6, Hoofddorp.
Opdrachtgever:Gemeente Haarlemmermeer, projectrealisatie

Inrichtingsplan centrum van de gemeente Hoofddorp.
Opdrachtgever: Gemeente Hoofddorp; sector realisatie.

Lucentterrein Hilversum
Opdrachtgever Alliantie ontwikkeling

OS&O terrein Huisduinen Den Helder
Opdrachtgever: Synchoon

Buitenruimte Lage Kant Almere
Opdrachtgever: gemeente Almere

Wilhelminawerf Utrecht
Opdrachtegever Kondor Wessels Projecten bv

Deelplan lanen 4-6 en 9 Leidscheveen
In opdracht van OBL

Woonzorgcentrum Mandala in Apeldoorn
In opdracht van “het goede wonen”

Nieuwbouwgebied 3T in Almere
Opdrachtgever: TKA

Van de Oevergronden Bussum
bOb van Reeth architectenwerkgroep
Opdrachtgever: Slokker vastgoed

Binnenhoven blok 3A en 3C op Y-burg.
J.B.A. architecten
Opdrachtgever: Waterstad 3

Hoofddorp centrum
Opdrachtgever: Gemeente Hoofddorp

Voormalige kazerne van Haeften gemeente Apeldoorn.
Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn

Bouwexpo in Almere Buiten
Opdrachtgever: TKA architecten

Buitenruimte Floriande eiland 6, Hoofddorp.
Opdrachtgever:Gemeente Haarlemmermeer, projectrealisatie

Floriande eiland 10 in Hoofddorp
i.s.m. Claus en Kaan architecten.
Opdrachtgever: Wilma Bouw

Fijnjekade in Den Haag in opdracht van Geurst en Schulze architecten.
Opdrachtgever: Geurst en Schulze architecten

Landschappelijke inpassing van twee kunstgrasvelden in Zwijndrecht.
In opdracht van gemeente Zwijndrecht.

Landschappelijke inpassing van een kunstgrasveld in Heerjansdam tot een sportPARK.
In opdracht van gemeente Zwijndrecht.

Beekpark Apeldoorn
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

Voormalige brandweerlocatie Apeldoorn
i.s.m. Claus en Kaan architecten
Opdrachtgever: Slokker vastgoed.

GGD terrein Apeldoorn.
Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn.

Kasteelpark Ysselstein
Opdrachtgever: Gemeente Ysselstein.

Vuilstort Nauerna
In opdracht van Afvalzorg.

Buurtpark Endezant in Rijswijk
In opdracht van Bouwfonds ontwikkeling

Tamarixplantsoen in Heerhugowaard.
Opdrachtgever Woonwaard

Dak Phoenix garage Delft
Opdrachtgever gemeente Delft.

Herinrichting St. Willibrordusplein Amsterdam.
In opdracht van gemeente Amsterdam

Een nieuw stadsplein in Culemborg
Opdrachtgever: Gemeente Culemborg

Omgeving Zuidplein; Zuid-as Amsterdam
Opdrachtgever: dRO Amsterdam

Visie voor het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp.
Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer.

Dorpsplein Amstelveen
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen

Buitengebied scholencomplex Almere.
Opdrachtgever de Alliantie
december 2006

Plein Drechterwaard in Alkmaar
Opdrachtgever Woonwaard.

Dorpsplein Amstelveen
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen

Stadshuisplein Hoofddorp
Opdrachtgever gemeente Hoofddorp

Entreegebied Zuiderzee Museum Enkhuizen.
Opdrachtgever Zuiderzee Museum

Kleinpolderplein Rotterdam
Opdrachtgever gemeente Rotterdam