DE IJ-WERKEN

Omschrijving van het project

Bij het project “De IJ-werken” vormt een nieuwe dam, de Markerdijk tussen Almere Buiten en Marken, de onmisbare voorwaarde van het project. Deze dijk scheidt het IJmeer en het Markermeer van elkaar.

lees meer

Het Markermeer wordt zo de belangrijkste waterbuffer van Noordwest-Nederland, waar grote peilfluctuaties mogelijk zijn. Het IJmeer krijgt een constant peil dat gelijk is aan het waterpeil van het IJ en de Amsterdamse grachten. Deze scheiding van IJmeer en Markermeer heeft een gunstige uitwerking op de ecologie. Het IJmeer wordt helderder en ecologische processen die nu door het troebele water geremd worden, kunnen weer op gang komen. Door de compartimentering worden de Oranjesluizen overbodig. De jury: ”De IJ-werken is een integrale, goed onderbouwde bijdrage aan de discussie over de toekomst van niet alleen het IJmeer, maar van de noordvleugel van de Randstad als geheel.“

PROJECTTEAM

  • Rob van Dijk (Dijk&co Landschapsarchitectuur)
  • Annemieke Diekman ( Diekman Landschapsarchitecten)
  • Karin Laglas,
  • Merijn Groenhart MG2
  • Inge Paeßens (Must stedenbouw)
  • Wouter Veldhuis (Must stedenbouw)
  • Sybrant van der Werf
  • Tobias Woldendorp (DSP-groep)

lees minder

Project delen

1