Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Vuilstort Nauerna

  /    /    /  Vuilstort Nauerna

Na jarenlange arbeid rond het dorp Nauerna, is het doel bij de inrichting van de vuilstort het nieuw ontstane landschap terug te geven aan de bewoners. Een nieuwe plek, wereldvreemd in het oorspronkelijke veenweidelandschap, met een ongekende hoogte.

De locatie van de vuilstort vraagt om een specifieke inrichting om te kunnen genieten van het uitzicht. De vuilstort ligt op de scheiding van het veenweide gebied en het Noordzeekanaal.  Het contrast tussen deze twee uitersten zal voelbaar en zichtbaar worden. Spektakel, de bedrijvigheid langs het kanaal, is al aanwezig. De grote ingreep, het maken van de stortheuvel, is straks voltooid. De vuilstort zal dan omringd worden door rust en de toekomstige gebruiker wordt verleid het nieuwe landschapspark te betreden.

De directe omgeving van het  informatiecentrum op de vuilstort Nauerna, de Vouw, is een deeluitwerking van de visie voor de vuilstort in zijn geheel.  Nauerna moet zich presenteren aan Zaanstad. In het plan wordt een bomengroep aan de westkant van de stort  verwijderd, waardoor men bij het benaderen van de stort een vrij uitzicht heeft op het nieuwe kantoor van Nauerna en het nieuw te realiseren landschapspark.

De Vouw is geheel  ontworpen op de locatie aan het kanaal. Het gebouw opent zich letterlijk aan deze zijde. Aan de landschapszijde maakt het dak onderdeel uit van het landschap. Deze zijde heeft bij de terreininrichting een beschut uitzichtpunt gekregen met zicht op het oorspronkelijke veenweidegebied. Dit landschap vormt een groot contrast met het kanaal aan de andere zijde met zijn bedrijvigheid. De twee uitersten worden beide geaccentueerd bij de inrichting van het entreegebied. De bezoeker wordt zich tijdens het wandelen over het terrein bewust van de contrasten.

Het overige terrein rond de entree wordt ingezaaid met gras. Hierin komen verspreid bomen te staan. Binnen de vouw, letterlijk de tuin van het informatiecentrum, is de inrichting kleinschalig. Grote uitsparingen in de verharding met grassen en vaste planten zorgen voor een intieme sfeer.

Opdrachtgever

Afvalzorg