Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Kijk op ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen

  /    /    /  Kijk op ruimtelijke kwaliteit van de snelwegen

n de dagelijkse praktijk van groot onderhoud, wegverbreding en de realisatie van kunstwerken, is gebleken dat er behoefte bestaat aan meer kennis van de aanwezige kwaliteiten van de wegen. De kwaliteiten van zijn omgeving, de samenhang tussen het project en de gehele snelweg en de kansen voor kwalitatieve verbeteringen. De Handreiking Nederlandse Snelwegen bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan met het routeontwerp van verschillende wegen in ons land.

Er is een Handreiking Nederlandse Snelwegen gerealiseerd met de ruimtelijke kwaliteit van het wegontwerp, de inpassing en de inrichting van de weg en de wegomgeving hierin gedocumenteerd. Het product is in eerste plaats bedoeld voor Rijkswaterstaat. De nadruk ligt op het domein van Rijkswaterstaat, tracering, het wegontwerp, de vormgeving en de inpassing. De snelwegomgeving is grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Opdrachtgever

VROM

Samenwerking

MUST Stedenbouw