Voorlopig ontwerp omgeving Cascade Alkmaar.

Omschrijving van het project

Het voorlopig ontwerp van de omgeving werd als zeer positief gezien. De inpassing in de buurt en de gebruikswaarde op een relatief kleine kavel lijkt geslaagd.

Project delen

0