Voorlopig ontwerp omgeving Cascade Alkmaar.

Omschrijving van het project

Het voorlopig ontwerp voor een nieuw woongebouw aan het kanaal staat op de hoek bij de afslag van het kanaal met zijn grootstedelijke bebouwing, naar het station met hiertegenover kleinschalige bebouwing. De kavel was een groene plek. De nieuwe bebouwing doet mee aan de gewenste grootschalige bebouwing langs het kanaal maar verlaagd zich als een rots in de Stationsweg. Op de kavel is alleen de noodzakelijke verharding ontworpen waardoor 90 % van de kavel groen is.

lees meer

Zitgelegenheid is in het gras vormgegeven met banden die het bestaande hoogteverschil op de kavel oplost. Het ontwerp werd op de voorlichtingsavond zeer positief ontvangen. De inpassing in de kleinschalige buurt en de gecreëerde gebruikswaarde op een relatief kleine kavel, lijkt geslaagd.

 

Architect Caas architecten, Alkmaar

lees minder

Opdrachtgever

Bot Bouw Initiatief

Website

https://www.botbouw.nl/

0