Herinrichting woonstraten Boomberg Hilversum

Omschrijving van het project

In de wijk Boomberg in Hilversum wordt de riolering vernieuwd. Na 90 jaar wordt hiermee eveneens de mogelijkheid gecreëerd de inrichting van de woonstraten te bekijken. Is de inrichting nog van deze tijd, is deze klimaat adaptief.? Hoe kunnen we binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en beleid een duurzaam plan realiseren.

Profielen zijn veelal versmald. Het aantal parkeerplekken is kritisch bekeken. Door het betaald parkeren in de buurt is in enkele straten een groot aantal parkeerplekken ongebruikt. In deze straten is de verharding vervangen door groen. Op deze manier wordt de toch al groene Boomberg klimaat adaptiever. Regenwater kan makkelijker ter plekke inzijgen en wordt niet via het riool afgevoerd.  De toegepaste beplanting heeft een meerwaarde voor de biodiversiteit.

Project delen

0