Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Transformatie bedrijventerrein Trade Park in Amsterdam zuid-oost

  /    /    /    /  Transformatie bedrijventerrein Trade Park in Amsterdam zuid-oost

Voor het bedrijventerrein Amstel Gateway in Amsterdam Zuid-Oost is, net als voor het bedrijventerrein Trade Poort Zuid-Oost een plan gemaakt om deze te structureren en transformeren naar een bedrijfsterrein met meer groen en een sterke, herkenbare uitstraling door middel van de hoeveelheid groen. Door de toename van het groen wordt het plezier in het werken op het terrein vergroot, zal de hittestress op het terrein verminderen, de water-adaptie vergroot en door de keuze van de toe te passen beplanting vergroot de biodiversiteit op het terrein. Door de relatieve rust op bedrijventerreinen zijn deze terreinen vaak de leefgebied van verschillende soorten dieren. Het leefgebied voor deze dieren  is na het vergroenen van de terreinen aantrekkelijker geworden. Door de kleine ingrepen zijn op een eerst geheel verhard parkeerterrein, plantvakken gecreëerd met diverse soorten beplanting. Door het toepassen van de opvallend bloeiende en in de herfst mooi kleurende Amlanchier Laevis ‘Ballerina’ is een opvallend gebied ontstaan met een eigen identiteit.

De Amelanchier over het gehele terrein in alle vakken en vormt hiermee de verbindende laag in de beplanting op het bedrijventerrein.

In de conceptvorming zijn sterke en duidelijke keuzes gemaakt zodat de ambitie voelbaar, helder en leesbaar is. De instrumenten waarmee de transformatie is uitgevoerd bestaan uit verschillende de toe te passen bomen, hagen en klimplanten en het reduceren van de verhardingsvlakken.


De gevraagde transformatie van de terreinen diende te worden gerealiseerd zonder de bestaande verharding te vervangen, het bestaande parkeeraanbod te behouden en bestaande draaicirkels niet te wijzigen

In grote of kleine mate levert het plan een bijdrage aan de klimaatbestendigheid van de stad

 

opdrachtgever

Urban Industrial