Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

VOORSTEL tijdelijke inrichting raadhuisplein HOOFDDORP

  /    /    /    /  VOORSTEL tijdelijke inrichting raadhuisplein HOOFDDORP

De opgave betreft het maken van een ontwerp voor het Raadhuisplein in het centrum van Hoofddorp. Het huidige Raadhuisplein heeft momenteel niet de allure van een entreeplein van een stadskantoor. Het ligt er vervallen bij. Omdat de definitieve inrichting van de bebouwing rond het Raadhuisplein nog enkele jaren kan duren, wordt er naar een “tijdelijke“ inrichting van het Raadhuisplein gezocht om de gewenste allure op korte termijn te krijgen.

IVoor het Raadhuisplein is een schetsontwerp gerealiseerd. In afwachting van de plannen om een parkeergarage onder het Raadhuisplein te realiseren is het plan aangehouden. Door het projectteam is het plan enthousiast ontvangen.

Met eenvoudige ingrepen is het plein vormgegeven. De eventuele tijdelijkheid van het plan in verband met de mogelijke parkeergarage spelen bij de vormgeving een belangrijke rol. Het plein wordt ontdaan van de huidige diverse en onsamenhangende elementen en is in zijn nieuwe hoedanigheid ruim en overzichtelijk.

Het ontwerp accentueert de breedte van het plein. De verschillende routes lopen voornamelijk in oost-westrichting, de richting waarin de lijnen, stroken verharding liggen.

De stroken hebben allemaal dezelfde materialisatie maar onderscheiden zich door het soort straatverband dat wordt gebruikt. De verharding bestaat uit een gebakken klinker die aansluit bij de bestaande gebakken klinker in de omgeving. Om het plein blijft deze bestaande klinker behouden als een margestrook. Door deze ingreep leest men het nieuw in te richten deel als een nieuw tapijt op het plein.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer