Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Twee verblijfsplekken in het Parlevinkerpark Amsterdam-Noord

  /    /    /    /    /  Twee verblijfsplekken in het Parlevinkerpark Amsterdam-Noord

Het concept DO van de twee verblijfplekken in het Parlevinkerpark zijn goedgekeurd en zullen technisch verder worden uitgewerkt.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam hebben we de laatste maanden deze verblijfsplekken ontworpen. Het park ligt centraal in een buurt die gebouwd is in de jaren ’70 in de Banne, Amsterdam Noord. Na het aanpakken van dit centrale gebied en de verblijfsplekken zal het park weer een kloppend hart van de buurt zijn.
Het ontwerp voorziet in een gebruikspark met een overzichtelijke groen- en waterstructuur, een duidelijke padenstructuur en prettige verblijfsplekken voor de omwonenden, scholieren van de drie aangrenzende scholen en passanten. De verblijfsplekken manifesteren zich als centraal gelegen, herkenbare, overzichtelijke maar tevens intieme plekken in het park. Een bestaand waterprobleem op verblijfsplek 1 is binnen het ontwerp opgelost en hiermee ook de toegankelijkheid.
Verblijfsplek 1 grenst aan de buurtkamer van het park met aan de noordzijde binnen de hekken de speeltuin van het park en aan de zuidzijde, de zonnige en tevens rustige zijde een groten vlonder. De vlonder grenst tevens aan een plasdras gebied langs de watergang. Twee grote vlekken met moestuinen liggen dicht bij de buurtkamer. Beplantingsschermen met klimplanten vormen de zonnewering en privacy schermen voor de buurtkamer.
Op verblijfsplek 2 ligt de fiets- wandelrouten door een met een haag omsloten plek. Binnen deze plek staan grote bestaande kastanjes die zijn opgenomen in het ontwerp en een dak vormen van deze verblijfsplek. Binnen de haag staat een veelheid van vaste planten en heesters welke een goede toevoeging zijn voor de biodiversiteit. De twee aangrenzende watergangen worden visueel met elkaar verbonden. Het water is te ervaren en beleven vanaf een grote vlonder aan de zuidelijke watergang.
ism Timo Banning en Aafke Post, gemeente Amsterdam.

#gemeenteAmsterdam #Amsterdamnoord #parlevinkerpark #verblijfsplekken #biodiversiteit #waterstructuur #natuurinclusief #Diekmanlandschapsarchitecten