NA TIEN JAAR ZIET DE SPECTRUMDREEF, ENTREE WEG ALMERE BUITEN, ER PRACHTIG UIT!

De brede groenzone langs de Spectrumdreef in Almere-Buiten was een natte zone. Voor deze zone is in 2005 een inrichtingsplan gerealiseerd. De natuurlijke processen zijn hierin niet verstoord, omgedraaid of tegengewerkt. Ecologische kansen zijn aangegrepen. Van de nood is een deugt gemaakt. Er is niets gedaan aan de drassige situatie, deze is juist gebruikt en de gehele zone is veranderd in een rietzone welke een prachtige buffer vormt tussen de bestaande woningen en de Spectrumdreef. De ecologische waarde van de strook is hiermee enorm verhoogd en het watersysteem niet veranderd. Na tien jaar ziet de Spectrumdreef er prachtig uit!

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *