Zaanstad aan de Zaan

Omschrijving van het project

In samenwerking met BREEN stedenbouw hebben we een studie gedaan, naar de mogelijkheden hoe binnen de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad, de liggende potenties van de stad gebruikt kunnen worden om een, nu nog ontbrekend, plein te ontwikkelen. Een opvallende plek aan de Zaan is de Burcht. Niet echt een plein, maar een onbebouwde plek in de stad. De Burcht heeft de potentie om de voortgaande verstedelijking een goede en aantrekkelijke openbare ruimte mee te geven.

0