Transformatie bedrijventerrein Amstel Gateway in Amsterdam Zuid-Oost.

Omschrijving van het project

Voor het bedrijventerrein Amstel Gateway in Amsterdam Zuid-Oost is, net als voor Trade Poort Zuid-Oost een plan gemaakt om deze te structureren en transformeren naar een bedrijfsterrein met een sterke en herkenbare uitstraling door middel van het vergroten van de hoeveelheid groen. Door het nemen van kleine ingrepen worden bijvoorbeeld op een nu geheel verhard parkeerterrein, plantvakken gecreëerd om en tussen de geparkeerde auto’s. Door deze te voorzien van Amlanchier Laevis ‘Ballerina’ ontstaat er een opvallend gebied met een eigen identiteit. De Amelanchier vormt een bindende laag binnen het plan op het bedrijventerrein. De bloei in het voorjaar en de rode herfstkleur geeft het terrein een eigen gezicht.

lees meer

Met deze transformatie willen we de identiteit van het terrein vergroten. In de conceptvorming zijn sterke en duidelijke keuzes gemaakt zodat deze duidelijk, helder en leesbaar is. De instrumenten waarmee de transformatie moet worden uitgevoerd bestaan uit de toe te passen beplanting, bomen, hagen en klimplanten en het bewerken van de verhardingsvlakken.

De gevraagde transformatie van de terreinen diende te worden gerealiseerd zonder de bestaande verharding te vervangen, het bestaande parkeeraanbod te behouden en bestaande draaicirkels niet te wijzigen.

De neven effecten naast het verbeteren van de uitstraling zijn:

– het reduceren van de hittestress op locatie

– verbeteren van de waterhuishouding.

– vergroten van de biodiversiteit. Dit kan gerealiseerd worden door de keuze van de toe te passen beplantingen.

– door de relatieve rust op bedrijventerreinen zijn deze terreinen vaak de leefgebied van verschillende soorten dieren. Het leefgebied voor deze dieren zal na het vergroenen van de terreinen aantrekkelijker worden.

– in grote of kleine mate een bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van de stad.

lees minder

Opdrachtgever

Urban Industrial
0