Stedenbouwkundig visie Floriande eiland 5, Hoofddorp

Omschrijving van het project

Vrijheid door het scheppen van kaders.

De opdracht van de gemeente Haarlemmermeer bestond uit het realiseren van een stedenbouwkundige visie voor Floriande eiland 5 in Hoofddorp. Dit eiland bestaat uit een reeks grote vrije kavels. De toekomstige bewoners moeten hier welstandloos kunnen bouwen. Door duidelijke kaders op te stellen is het mogelijk deze vrijheid te geven zonder dat de gewenste identiteit hieronder gaat leiden. 

lees meer

De gekozen opzet is gebaseerd op zijn landschappelijke omgeving: de rechtlijnige, rationele verkaveling van de Haarlemmermeer. Hiernaast zijn ruimte en licht duidelijke uitgangspunten geweest. Het resultaat is een ontwerp waarbij alle te bebouwen oppervlakten lang, slank en noord-zuid georiënteerd zijn. De bebouwingsrichting is hiermee zeer uitgesproken. Door de slankheid van het te bebouwen oppervlak is de lichttoetreding in de woning groot. De kavels in het ontwerp zijn sterk met elkaar vervlochten. De individualiteit van de kavels is hierdoor groot. De variatie in de kavelafmetingen is eveneens groot. Door al het openbare groen te bundelen krijgt dit groen een krachtige uitstraling en vormt het ook een element van betekenis op het eiland. Het water wordt benadrukt door het eiland te omzomen met een brede rietkraag. Kortom een eiland waar rust en vertraging voelbaar is. De eenvoud maakt het kader sterk en leesbaar.

 

lees minder

Project delen

0