Kantoortuin Leidsche rijn Utrecht

Omschrijving van het project

 

In Leidsche Rijn ligt het kantorenterrein Papendorp. Deze is als een campus vormgegeven.

Voor de terreininrichting van dit kantoor is om deze reden gekozen voor een concept dat geheel los staat van de bebouwing. De inrichting vormt een vanzelfsprekende overgang naar het omliggende landschap.  Een landschappelijk terras en vegetatie tot aan de gevel. De amorfe lijnen in de verharding sluiten aan bij de landschappelijk vormgegeven omgeving.

lees meer

Voor de verharding is natuursteen gekozen. Onder het gebouw ligt de parkeergarage. Deze steekt 0,80 m. boven het maaiveld uit. Dit hoogteverschil wordt in het landschap opgenomen door hoogteverschillen te introduceren waarin de boven het maaiveld uitstekende garage verdwijnt. De hoogtelijnen zijn amorfe lijnen die in de verharding terugkomen. Op enkele plaatsen is tegen de parkeergaragewand een schanskorf gezet die de overgang naar het landschap opvangt. Door het bestaande hoogteverschil van 0,80 m. ontstaat hier een landschappelijk terras.

 

lees minder

Project delen

0