INRICHTING KLEINPOLDERPLEIN ROTTERDAM

Omschrijving van het project

Herinrichting van de wereld onder knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het Kleinpolderplein gebouwd als onderdeel van de Rotterdamse Ruit. Het was het eerste grote knooppunt dat in Nederland werd aangelegd. In het ontwerp wordt het gebruik van het plein gestimuleerd en de beeldkwaliteit ervan vergroot. Het gaat immers om een belangrijke stadsentree.

lees meer

 

 

Hiernaast is een oplossing gevonden voor het tekort aan oppervlaktewater en waterberging in de gemeente Rotterdam. Hier is momenteel een tekort aan van 8 hectare.

Een stuk van het oorspronkelijke waterrijke landschap wordt ´ingevlogen´ Hiermee ontstaat een representatieve en natuurlijke plek. Deze draagt bij aan de waterberging voor Rotterdam in extreme weerssituaties. Het binnenterrein is hierbij ook ecologisch interessant.

De kade van het water is in de vorm van het beeldmerk van Rotterdam, de Maas, uitgevoerd.

 

lees minder

Project delen

2