INRICHTING FLORIANDE EILAND 10

Omschrijving van het project

In nauwe samenwerking met Claus en Kaan architecten en Wilma Bouw is een visie gemaakt voor de inrichting van het openbaar gebied op Floriande eiland 10 in Hoofddorp. De inrichting is evenals de architectuur sterk en eenduidig, voortkomend uit de eenvoud en het stoere van de Haarlemmermeer.

lees meer...

Het is eveneens een reactie op de snelheid waarmee het landschap in beslag genomen wordt. De enorme bouwbehoefte met als gevolg de metamorfose van het landschap.

Het openbare groen bestaat uit slechts drie componenten: hagen, gras en bomen. In alle eenvoud kent het plan een contrasterende kleurstelling die beeldbepalend is. Zo bestaan de rijwegen en trottoirs uit respectievelijk zwart asfalt en zwarte gestaalstraalde  klinkers. Alle voortuinen van de woningen worden met hagen van Acer campestre vol geplant. De strakheid van de hagen en hun wisselende kleurstelling in de verschillende seizoenen zullen het groenbeeld op het eiland in grote mate gaan bepalen. De bomen brengen de poëzie op het eiland. Door het gehele woongebied overheersen de witte stammen van de berken, terwijl de fietszone door bloesembomen begeleid wordt.

lees minder

Project delen

0