Herinrichting Elst centraal

Omschrijving van het project

Herinrichting Elst Centraal.

Door uitbreiding van het spoor en de hiermee gepaard gaande verbouwing van het station, ontstaat er rond het station van Elst een nieuw zwaartepunt voor de stad. Er komt een 3e perron voor de spoorlijn Tiel-Elst, alle perrons krijgen nieuwe toegangen en onder het spoor worden nieuwe onderdoorgangen gerealiseerd.

Aansluitend aan de aanleg van de onderdoorgangen, is er een ontwerp gerealiseerd voor de gehele openbare ruimte in het stationsgebied.

lees meer

 

Dit betreft zowel de directe stationsomgeving als de verbindingswegen naar het oude centrum en omgeving. De directe omgeving van het station vormt een plein, doorsneden door het spoor dat 1.35 m. verhoogd ligt.

Er is gezocht naar een begrijpelijke en visueel herkenbare verbinding tussen de pleinen aan de oost- en westkant. De verharding is identiek en de toe te passen elementen en verlichtingsarmaturen zijn het zelfde. De westkant van het plein heeft in de loop van het ontwerpproces een sterkere entreefunctie gekregen voor de mensen uit Elst en de mensen die met het openbaar vervoer in Elst aankomen. De oostzijde is in het eerste ontwerp meer een verblijfsgebied. Het nieuwe raadhuis dat aan deze zijde zou komen, heeft door voortschrijdend inzicht van de gemeente plaats gemaakt voor bedrijven. Het plein aan deze zijde is met deze verandering sterk versmald. De Definitieve Ontwerpen van beide pleinen zijn aangepast, maar blijven als ontmoetingsplek bestaan.

De straten in de omgeving sluiten qua sfeer aan op de nieuwe omgeving rond het station.

Stationsontwerp StudioSK, Wienke Scheltens

lees minder

Project delen

1