Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Transformatie kantoorgebouw in woningen Boss City in ’s Hertogenbosch

  /    /    /    /  Transformatie kantoorgebouw in woningen Boss City in ’s Hertogenbosch

Het ontwerp voor zowel het maaiveld als de daktuin van The Boss City zijn gebaseerd op een duurzame inrichtingsprincipes met de mogelijkheid van waterinfiltratie en waterretentie. Bij de keuze van beplantingssoorten wordt de meerwaarde voor de fauna meegenomen. 

In het concept voor de inrichting van het terrein is het “landschap” van het maaiveld verwant met het “landschap” van de daktuin. Door het daklandschap makkelijk toegankelijk te maken, zichtbaar groen vanaf het maaiveld en het gebruik van de materialen eenduidig met het maaiveld, ontstaat er een doorlopend landschap. Door de aanwezige grashelling die van het dak lijkt te rollen, wordt de concept gedachte nog eens versterkt.

Voor het maaiveld stellen wij een materialisering onder de parkeervlakken voor, welke het infiltreren van gebiedseigen water mogelijk maakt.  Door de verhardingskeuze op het maaiveld kan het regenwater infiltreren op het terrein zelf, in de hiervoor onder het maaiveld opgenomen kratten. De daktuin krijgt een retentie laag waar water in kan worden opgeslagen en vertraagd kan worden afgevoerd.

Op het plein ligt de trap naar de daktuin. Dit is een open trap t.b.v. de ventilatie van de parkeergelegenheid onder de daktuin. De trap wordt begrensd door een muur welke begroeid is met Hedera helix. De klimmer Hedera biedt een goede nestel- en slaapgelegenheid voor de Huismus, een soort die sterk in aantal afneemt in Nederland.

 

Opdrachtgever

ABB Bouwgroep