Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Stedenbouwkundig visie Floriande eiland 5, Hoofddorp

  /    /    /    /  Stedenbouwkundig visie Floriande eiland 5, Hoofddorp

Vrijheid door het scheppen van kaders.
De opdracht van de gemeente Haarlemmermeer bestond uit het realiseren van een stedenbouwkundige visie voor Floriande eiland 5 in Hoofddorp. Dit eiland bestaat uit een reeks grote vrije kavels. De toekomstige bewoners moeten hier welstandloos kunnen bouwen. Door duidelijke kaders op te stellen is het mogelijk deze vrijheid te geven zonder dat de gewenste identiteit hieronder gaat leiden.

De gekozen opzet is gebaseerd op zijn landschappelijke omgeving: de rechtlijnige, rationele verkaveling van de Haarlemmermeer. Hiernaast zijn ruimte en licht duidelijke uitgangspunten geweest. Het resultaat is een ontwerp waarbij alle te bebouwen oppervlakten lang, slank en noord-zuid georiënteerd zijn. De bebouwingsrichting is hiermee zeer uitgesproken. Door de slankheid van het te bebouwen oppervlak is de lichttoetreding in de woning groot. De kavels in het ontwerp zijn sterk met elkaar vervlochten. De individualiteit van de kavels is hierdoor groot. De variatie in de kavelafmetingen is eveneens groot. Door al het openbare groen te bundelen krijgt dit groen een krachtige uitstraling en vormt het ook een element van betekenis op het eiland. Het water wordt benadrukt door het eiland te omzomen met een brede rietkraag. KorStedenbouwkundig visie Floriande eiland 5, Hoofddorptom een eiland waar rust en vertraging voelbaar is. De eenvoud maakt het kader sterk en leesbaar.

De vrijgekomen grond diende in het park verwerkt te worden. Concreet betekende dit het verwerken van 36.000 m3 grond. In het park zijn grote grondlichamen gerealiseerd. In en op deze grondlichamen zijn de door de omwonenden gewenste functies opgenomen zoals een internationaal gekwalificeerde jeu-de-boulesbaan, een speelplek voor kinderen van 6-12 jaar, een visvlonder en een trapveld.

Door de hoogteverschillen in het park en de verschillende functies ontstaan in het relatief kleine park veel variatie en verschillende verblijfsplekken.

De bomen en heesters vormen de poëtische laag in het park.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer