Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Sportpark de Eendracht Amsterdam Nieuw West: foodscape

  /    /    /    /    /  Sportpark de Eendracht Amsterdam Nieuw West: foodscape

Sportpark de Eendracht betreft een studie naar een transformatie van het sportpark de Eendracht tot een aantrekkelijk sportpark met een openbare route welke aansluit op het plan van van Eesteren. In het plan is tevens een eetbaar landschap geïntegreerd.

De stedenbouwkundige structuur van Amsterdam Nieuw-West kent een integrale groen- en waterstructuur die de wijk tot één organisch geheel smeedt

Sportpark de Eendracht
De transformatie van sportcomplex De Eendracht is gedacht in aansluiting daarop. In analogie met een Oudhollandse boomgaard biedt de transparante gebiedsomlijsting zicht op het binnenterrein waar de sportvelden worden ingebed in een nieuwe aanplant van eetbaar groen.

Het beplantingstype dat onmiddellijk in het oog springt is een hoge bomenstructuur. Die sluit aan op de groenstructuur van de aangrenzende wijk, een verbinding die is bedoeld als een uitnodiging aan omwonenden voor een wandeling of pluk.

Het beplantingstype is geënt op de beplantingsprofielen die stedenbouwkundige Van Eesteren in het Amsterdams Uitbreidingsplan van 1934 opnam. In het AUP wordt bovendien het bos genoemd als ‘natuurbeeld’ voor Nieuw-West. Een inspiratiebron in het verlengde daarvan is agro-bosbouw, een duurzame vorm van landgebruik die land- en bosbouwtechnologieën combineert. Vanuit het AUP en het voedsel’bos’ ontwikkelden we voor De Eendracht de volgende beplantingstypologieën: de formele hoge bomenlaan en lagere stroken, twee soorten voedselbos en omlijstende stroken in het overgangsgebied. Zij vormen de bouwstenen voor het beplantingsplan.

Opdrachtgever

De Eendracht