Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Herinrichting Elst centraal

  /    /    /  Herinrichting Elst centraal

Herinrichting Elst Centraal.

Door uitbreiding van het spoor en de hiermee gepaard gaande verbouwing van het station, is er rond het station van Elst een nieuw zwaartepunt voor de stad ontstaan. Er komt een 3e perron voor de spoorlijn Tiel-Elst, alle perrons krijgen nieuwe toegangen en onder het spoor zijn er nieuwe onderdoorgangen gerealiseerd.

Aansluitend aan de aanleg van de onderdoorgangen, is er een ontwerp gerealiseerd voor de gehele openbare ruimte in het stationsgebied. Dit betreft zowel de directe stationsomgeving als de verbindingswegen naar het oude centrum en omgeving. De directe omgeving van het station vormt een plein, doorsneden door het spoor dat 1.35 m. verhoogd ligt ten opzichte van het maaiveld.

Er is gezocht naar een begrijpelijke en visueel herkenbare verbinding tussen de pleinen aan de oost- en westkant. De verharding is identiek en de toe te passen elementen en verlichtingsarmaturen zijn het zelfde. De westkant van het plein heeft in de loop van het ontwerpproces een sterkere entreefunctie gekregen voor de mensen uit Elst en de mensen die met het openbaar vervoer in Elst aankomen. De oostzijde is in het eerste ontwerp meer een verblijfsgebied. Het nieuwe raadhuis dat aan deze zijde zou komen, heeft door voortschrijdend inzicht van de gemeente plaats gemaakt voor bedrijven. Het plein aan deze zijde is met deze verandering sterk versmald. De Definitieve Ontwerpen van beide pleinen zijn aangepast, maar blijven als ontmoetingsplek bestaan.

De straten in de omgeving sluiten qua sfeer aan op de nieuwe omgeving rond het station.

Opdrachtgever

Elst Centraal

Samenwerking

Stationsontwerp StudioSK, Wienke Scheltens . Stedenbouwkundig ontwerp Gerrit Vosselman SLA