Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Buurtpark Endezant

  /    /    /  Buurtpark Endezant

De opgave betrof het ontwerpen van een eigentijds park in de woonbuurt Endezant omgeven door woningen. De omwonenden hebben voor het planproces van start ging, zelf schetsen en ideeën aangedragen. Deze input is voor ons het vertrekpunt geweest voor het ontwerpen van het park. Het gehele plan Endezant is stedenbouwkundig ontworpen als een eiland met bijbehorende waterpartijen. Dit was bij de start van het project een gegeven.

De vrijgekomen grond diende in het park verwerkt te worden. Concreet betekende dit het verwerken van 36.000 m3 grond. In het park zijn grote grondlichamen gerealiseerd. In en op deze grondlichamen zijn de door de omwonenden gewenste functies opgenomen zoals een internationaal gekwalificeerde jeu-de-boulesbaan, een speelplek voor kinderen van 6-12 jaar, een visvlonder en een trapveld.

Door de hoogteverschillen in het park en de verschillende functies ontstaan in het relatief kleine park veel variatie en verschillende verblijfsplekken.

De bomen en heesters vormen de poëtische laag in het park.

Opdrachtgever

Bouwfonds MAB ontwikkeling BV