Tussen de Bogen 60
1013 JB Amsterdam

Telefoon : +31 (0)20 419 6266
Mail:diekman@xs4all.nl
Instagram @diekmanlandschapsarchitecten

© 2022 Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN | DREAMERSTEPS webdevelopment

top

Algemene Begraafplaats Wageningen in uitvoering.

  /    /    /  Algemene Begraafplaats Wageningen in uitvoering.

Er is een start gemaakt met de door ons ontworpen herstructureringsingrepen voor de algemene begraafplaats Wageningen. Recent is het aangepaste entree aangelegd. Daar waar veel paden samen kwamen bij de entree is in de vorm van een ovaal ruimte gemaakt voor wachtende bij een uitvaart. De ovaal is uitgevoerd als een wadi. Waar overtollig regenwater kan inzijgen. De begraafplaats uit 1899, kent een rijk cultuurhistorisch verleden. Belangrijke landschapsarchitecten als L.A. Springer en J.P.T. Bijhouwer hebben een onmiskenbaar stempel op de structuur van de begraafplaats gedrukt. Het contrast tussen beide bijdragen is groot. Springer gaf aan de begraafplaats het beeld van een Engelse landschapstuin, terwijl Bijhouwer voor de uitbreiding in 1944 functionele richtlijnen hanteerde.

In de jaren daarna is de structuur door diverse ingrepen diffuser geworden. De begraafplaats is als het ware in delen uiteen gevallen en vormt geen eenheid meer. In het ontwerp wordt er met minimale ingrepen opnieuw structuur aangebracht. Daarbij vormen eenvoud en respect voor het verleden de belangrijkste leidraad. Het entree is recent aangelegd.

Herinrichting begraafplaats Wageningen