Transformatie van twee bedrijventerreinen in Amsterdam Zuid-Oost.

Omschrijving van het project

Van twee bedrijventerreinen in Amsterdam Zuid-Oost wordt de identiteit en leefbaarheid vergroot door middel van vergroening. Met deze ingreep worden de terreinen tevens klimaat bestendiger, de hittestress neemt af en de biodiversiteit neemt toe. Veel plussen door het bewuste ingrepen en juiste keuzen van toe te passen soorten.

Project delen

0