Transformatie bedrijventerrein Trade Park Zuid-Oost in Amsterdam Zuid-Oost.

Omschrijving van het project

Voor het bedrijventerrein Trade Park Zuid-Oost in Amsterdam Zuid-Oost is een plan gemaakt om het terrein sterk te transformeren naar een groen bedrijfsterrein met een sterke en herkenbare uitstraling. Door het nemen van kleine ingrepen zoals het vervangen van de bestaande te kleine bol esdoorns door Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, het plantvak van de boom te vergroten en te verbinden met de vakken langs de gevel, worden terreinen welke nu gedomineerd worden door verharding, groen. Door de vakken te beplanten met Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’

lees meer

ontstaat er een opvallend gebied met een eigen identiteit. Met deze transformatie willen we de identiteit van het terrein vergroten. In de conceptvorming zijn sterke en duidelijke keuzes gemaakt zodat deze duidelijk, helder en leesbaar is. De instrumenten waarmee de transformatie moet worden uitgevoerd bestaan uit de toe te passen beplanting, bomen, hagen en klimplanten en het bewerken van de verhardingsvlakken.

De gevraagde transformatie van de terreinen diende te worden gerealiseerd zonder de bestaande verharding te vervangen, het bestaande parkeeraanbod te behouden en bestaande draaicirkels niet te wijzigen.

De neven effecten naast het verbeteren van de uitstraling zijn:

– het reduceren van de hittestress op locatie

– verbeteren van de waterhuishouding.

– vergroten van de biodiversiteit. Dit kan gerealiseerd worden door de keuze van de toe te passen beplantingen.

– door de relatieve rust op bedrijventerreinen zijn deze terreinen vaak de leefgebied van verschillende soorten dieren. Het leefgebied voor deze dieren zal na het vergroenen van de terreinen aantrekkelijker worden.

– in grote of kleine mate een bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van de stad.

lees minder

Opdrachtgever

Urban Industrial

Website

https://www.google.com/search?q=urban+industrial&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjN3YO8tc3iAhVPfZoKHXOfAeIQ_AUICygA&biw=1920&bih=920&dpr=1

0