Sportpark de Eendracht Amsterdam Nieuw West: foodscape

Omschrijving van het project

Een studie naar een transformatie van sportpark de Eendracht tot een aantrekkelijk sportpark met een openbare route en geïntegreerd een eetbaar landschap.

De stedenbouwkundige structuur van Amsterdam Nieuw-West kent een integrale groen- en waterstructuur die de wijk tot één organisch geheel smeedt

lees meer

Sportpark de Eendracht
De transformatie van sportcomplex De Eendracht is gedacht in aansluiting daarop. In analogie met een Oudhollandse boomgaard biedt de transparante gebiedsomlijsting zicht op het binnenterrein waar de sportvelden worden ingebed in een nieuwe aanplant van eetbaar groen.

Het beplantingstype dat onmiddellijk in het oog springt is een hoge bomenstructuur. Die sluit aan op de groenstructuur van de aangrenzende wijk, een verbinding die is bedoeld als een uitnodiging aan omwonenden voor een wandeling of pluk.

Het beplantingstype is geënt op de beplantingsprofielen die stedenbouwkundige Van Eesteren in het Amsterdams Uitbreidingsplan van 1934 opnam. In het AUP wordt bovendien het bos genoemd als ‘natuurbeeld’ voor Nieuw-West. Een inspiratiebron in het verlengde daarvan is agro-bosbouw, een duurzame vorm van landgebruik die land- en bosbouwtechnologieën combineert. Vanuit het AUP en het voedsel’bos’ ontwikkelden we voor De Eendracht de volgende beplantingstypologieën: de formele hoge bomenlaan en lagere stroken, twee soorten voedselbos en omlijstende stroken in het overgangsgebied. Zij vormen de bouwstenen voor het beplantingsplan.

Foodscape De Eendracht zoekt aansluiting bij het erfgoed, bij de aangrenzende wijk en bij het nabijgelegen buitengebied. De Eendracht ligt op de overgang van de stadswijk naar de Tuinen van West, van oudsher een agrarisch (polder)gebied aan de Noordwestelijke stadsrand van Amsterdam. Momenteel wordt het door de gemeente herontwikkeld voor natuur, recreatie en stadslandbouw.

 

lees minder

 

i.s.m. Urbaniahoeve

Wat hebben we gerealiseerd

Project delen

0