Voorstel park rond de klusflat Kleiburg A’dam Z-O

Omschrijving van het project

De flat Kleiburg in de Bijlmer wordt, met een levendige laag aan voorzieningen op de begane grond, na een dreiging van sloop, verkocht als Klusflat. De flat wordt omgeven door gras. In deze openbare ruimte komt een parkje. De huidige functies zoals een moestuin, trapveldje en een speelplek dienen hierin opgenomen te worden. Hiernaast moeten er ook 500 parkeerplekken worden opgenomen.

lees meer

 

Gebouwd parkeren is geen optie. De uitdaging is een park te realiseren met deze parkeerplekken. Met de omwonenden en de toekomstige bewoners is gestart met een workshop om de mogelijke opties te onderzoeken. Het parkeren dient zo ver als mogelijk van de omliggende woningen te gebeuren. Afstand nemen van de flat zou het beschikbare terrein ook meer verknippen. In het proces zijn twee opties in samenwerking met de bewoners onderzocht. In koffers langs de flat met een ontsluitingsweg of haaks parkeren op de flat in een lange rij.

Gekozen is voor het koffermodel. De conclusie van de participatiegroep is dat de verwevenheid met het groen in dit model het grootst is.  De doorgangen naar het park zijn als zichtlijnen het park in vorm te geven. De functies zijn in karakteristieke, herkenbare ovalen ingepakt. De looplijnen liggen hier als vloeiende lijnen tussendoor.

 

lees minder

Project delen

0